Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

WPŁATY - NR KONT
konto wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
PKO BP
43102023130000350205157138