Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2012/2013