Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2017/2018