Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2019/2020