Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2020/2021