Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

ŚWIĘTO SZKOŁY
Najważniejszym punktem obchodów Dnia Patrona Szkoły. Było podsumowanie pracy nad realizacją projektów edukacyjnych:
  • "Moje miejsce na Ziemi" (kl. I)
  • "Ziemia- niezwykła planeta" (kl. II)
  • "Jak ludzie zdobywali kosmos" (kl. III)
  • "Mikołaj Kopernik - nie tylko wielki astronom" (kl. IV)
  • " Podróż po Układzie Słonecznym" (kl. V)
  • " Ciekawostki o kosmosie" (kl. VI)
Uczniowie zaprezentowali na forum klas wykonane w grupach plansze na zadany temat. Jury oceniło ich pomysłowość, estetykę i sposób prezentacji.

Realizując projekty, dzieci utrwalały wiadomości o życiu i działalności M.Kopernika,poszerzały wiedzę na temat kosmosu i Układu Słonecznego, kształciły umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, ich selekcjonowania i przetwarzania oraz doskonaliły umiejętność ustnej wypowiedzi.

Podczas Dni Kopernikańskich uczniowie wzięli udział w licznych konkursach: matematycznych, literackich, plastycznych, informatycznych, gwary oraz w rozgrywkach sportowych o Puchar Kopernika.

Na akademii w Dniu Patrona dyrektor szkoły M. Szopa - Zając wręczyła laureatom konkursów nagrody i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. Akademię uświetnił występ czirliderek oraz chóru szkolnego. Została pokazana wyróżniona multimedialna praca o Mikołaju Koperniku. Odbyła się również parada kostiumów z klas IV-VI. Uczniowie kl. I-III założyli na głowy barwne, kosmiczne czapki, wykonane przez siebie na zajęciach plastycznych.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły przebiegały pod hasłem "UWAGA TALENT". Uczniowie mieli okazję pokazać swoje umiejętności. Było co ogladać i podziwiać!!

Okazało się, że wśród nas są wybitni: sportowcy, muzycy, tancerze, recytatorzy, piosenkarze.

Uczniowie prezentowali także swoje kolekcje: znaczki, banknoty, samoloty, kamienie.<-- powrót