Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

SPRINT STECÓWKA
W sobotę 22.11.2008 uczestnicy programu profilaktycznego SPRINT wzięli udział w wycieczce górskiej, sfinansowanej przez Urząd Miasta Katowice. Wycieczkę rozpoczęło zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego we Wiśle, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało życie górali beskidzkich dawniej - oglądaliśmy narzędzia, stroje, wnętrze chaty kurnej i liczne fotografie. Następnie grupa pojechała na przełęcz Kubalonkę, skąd turystycznym szlakiem przeszła na Stecówkę i dalej Doliną Czarnej Wisełki do Wisły Czarne. Po drodze podziwialiśmy zimowy krajobraz. Był czas na zabawy na śniegu i odpoczynek w schronisku. W drodze powrotnej do Katowic zakupy pamiątek we Wiśle zakończyły program krajoznawczy wycieczki, która dostarczyła nam wiele miłych wrażeń!!!<-- powrót