Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika posiada pracownię komputerową zakupioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyposażenie pracowni składa się z serwera i 14 komputerów uczniowskich, z którymi w sieci współpracuje drukarka laserowa i skaner, tablica interaktywna. Nauczyciele dodatkowo mają do dyspozycji komputer przenośny i rzutnik multimedialny, który stanowi pomoc multimedialną do prowadzenia zajęć.
Oprócz oprogramowania systemowego każdego komputera na wyposażeniu pracowni jest oprogramowanie antywirusowe i chroniące ucznia przed treściami niepożądanymi z Internetu oraz pakiet oprogramowania dla potrzeb edukacyjnych.
Przeznaczenie pracowni komputerowej :

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych obowiązkowych i zajęć kół zainteresowań,
 • wspomaganie pracy na zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych,
 • przygotowywanie prac i różnorodnych materiałów do lekcji przy wsparciu technologii informacyjnej,
 • dostęp do Internetu dla uczniów i nauczycieli w szeroko rozumianych celach edukacyjnych,
 • wsparcie ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 • podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu współpracy z krajami partnerskimi w ramach projektu Comenius,
 • prowadzenie videokonferencji z krajami partnerskimi, z którymi szkoła współpracuje,
 • prowadzenie konferencji dla nauczycieli krajów partnerskich, goszczących w naszej szkole, w ramach projektu „Comenius”,
 • prowadzenie konferencji samokształceniowych dla nauczycieli oraz konferencji pedagogicznych,
 • usprawnianie zarządzania szkołą,
 • prowadzenie zebrań z rodzicami jak i zebrań Rady Rodziców.

Jesteśmy przekonani, że otrzymany przez placówkę sprzęt dobrze służy uczniom naszej szkoły, pozwalając zdobywać przez nich ważne w codziennym życiu umiejętności informatyczne.
<-- powrót