Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
90 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Kilka pokoleń Polaków walczyło i oddało swe życie za wolną ojczyznę. Nie poddali się naciskom zaborców zachowując poczucie odrębności i tożsamości narodowej. Poprzez uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów klas VI pod kierunkiem p. Andrzeja Mitręgi uczciliśmy ich pamięć. Ta krótka lekcja historii uświadomiła nam, że wolność i niepodległość ojczyzny to wartości nadrzędne.<-- powrót