Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

DZIEŃ ZIEMI
W tym roku obchody Dnia Ziemi odbyły się pod hasłem "RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS".
Uczniowie klasy 4c pod kierownictwem pani J. Daszkowskiej przygotowali przedstawienie, które uświadomiło nam problemy związane z ekologią, a także przypomniało nam o konieczności krzewienia kultury i postawy ekologicznej.

<-- powrót